Ἡ Ὑγεία τῶν παιδικῶν δοντιῶν

Τά παιδικά δόντια ἔχουν μεγάλη σημασία ὄχι μόνο γιά τήν ὑγεία καί τή θέση τῶν μονίμων δοντιῶν, πού θ΄ ἀκολουθήσουν, ἀλλά γενικότερα γιά τήν ὑγεία καί τήν ὡραία ἐμφάνιση τοῦ προσώπου τῶν παιδιῶν. Γιά νά διατηρηθοῦν ὅμως χρειάζεται σωστή φροντίδα καί ή θεραπεία τους ἀπό τόν Ὀδοντίατρο.

Ἡ φροντίδα τοῦ στόματος στά βρέφη καί στά παιδιά
Μέσα στοὺς στόχους μας δὲν εἶναι νὰ ἀναχαιτίσουμε μόνο τὴν τερηδόνα, θεραπεύοντας τὰ χαλασμένα δόντια, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρήσουμε ὑγιεινὸ καὶ καθαρὸ τὸ στόμα μας, προλαμβάνοντας ἔτσι πολλὲς δυσάρεστες συνέπειες.
Στοματικὴ Ὑγεία

Σᾶς προτείνουμε ἐνδιαφέρουσες σελίδες τοῦ διαδικτύου που ἀφοροὺν τὴν στοματικὴ ὑγεία.