Μαγδαληνὴ Νικ. Καλοδήμα (Μετέστη Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου 2010)

Μαγδαληνὴ Νικ. Καλοδήμα

ΕΤΩΝ 85

(ΜετεστηΤεταρτη 6 Ἰανουαρίου 2010 εἰς Ἀπιδέαν Λακωνίας)

Μνημόσυνο 9 ἡμερῶν Μαγδαληνῆς Νικ. Καλοδήμα (15-1-2010)
Μνημόσυνο 40 ἡμερῶν Μαγδαληνῆς Νικ. Καλοδήμα (14-02-2010)
Τὸ Κοιμητήριον Μαγδαληνῆς Νικ. Καλοδήμα
Μετέστη ἡ Μαρία Πανταζοπούλου, Δευτέρα 12/4/2010

Ἀπεδήμησεν εἰς Κύριον ἡ Μαρία Πανταζοπούλου, διευθύντρια

τῶν Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων "Μαρίας Πανταζοπούλου"

στα Πατήσια τὴν 12ην Ἀπριλίου 2010.


Μνημόσυνο 9 ἡμερῶν Ἀθανασίου Κώστα (13 Ἰουνίου 2009)