Η τοξική Αριστερά
Το DNA της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στην πολιτική που εισήγαγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 «ως μορφή ρεβανσισμού», αναλύει η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου, στο άρθρο της με τίτλο «Η τοξική Αριστερά», το οποίο δημοσιεύτηκε στην Athens Voice.

Η τοξική Αριστερά
Στην πορεία της Ιστορίας, κατέστρεψε εκατομμύρια ανθρώπους και λαούς ολόκληρους

«Το ΠΑΣΟΚ επισημοποίησε την αριστερή ηγεμονία η οποία αναδύθηκε γύρω στο 1974 ως μια μορφή ρεβανσισμού. Στον πολιτισμό, η αριστερά είχε επικρατήσει ακόμα νωρίτερα, αλλά το ΠΑΣΟΚ σφράγισε αυτή την επικράτηση επιβάλλοντας τη δημοτική γλώσσα, μεταρρυθμίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και προωθώντας εκσυγχρονιστικούς νόμους.
Παρά τα αντιδεξιά συνθήματα –Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά– ο παπανδρεϊσμός δεν δίχασε τους Έλληνες περισσότερο από όσο ήταν διχασμένοι: η λαϊκιστική πολιτική και ρητορεία επέτρεψε στον χρόνο να αμβλύνει τις αιχμηρές γωνίες· εξάλλου, η δεξιά, προκειμένου να μην εξαφανιστεί, υιοθέτησε παρόμοια πολιτική και ρητορεία.
.................................................................................................................................................................
Οι επιδράσεις του Κωνσταντίνου Καβάφη στη σύγχρονη Ρουμανική ποίηση

Κωνσταντίνος Γ. ΜΑΚΡΗΣ

Οι επιδράσεις του Κωνσταντίνου Καβάφη στη σύγχρονη Ρουμανική ποίηση
(Εισαγωγική προσέγγιση)

 

« Poezia lui e a acestui timp , compozit , derutant , labil şi îngheţat
laolaltǎ; ea are ca punct de plecare , dar şi de sosire , meridianul
Alexandriei , delta de aur a vechilor civilizaţii care veneau sǎ
moarǎ aici , prelungind uneori secole de-a rîndul o agonie
somptuoasǎ şi feericǎ…».

Anatol E. Baconsky[1]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ André Breton - Ανδρέας Εμπειρίκος. Αποκρυφισμός και ψυχανάλυση.

André Breton - Ανδρέας Εμπειρίκος. Αποκρυφισμός και ψυχανάλυση. Δύο πόλοι αντίθετοι στον κόσμο του υπερρεαλισμού1

 

I. André Breton και η «αποκρνφοποίηση» τον υπερρεαλισμού

Je pense qu'il y aurait tout intérêt à ce que nous poussions une reconnaissance sérieuse du côté de ces sciences à divers égards aujourd'hui complètement décriées que sont l'astrologie, entre toutes les anciennes, la métapsychique (spécialememt en ce qui concerne l'étude de la cryptesthésie)

ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη
ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ
ΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

 

Τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη, Φιλολόγου

«Τριάντα» Σπαρτιάτες στὴν πλατεῖα Συντάγματος.

«Τριάντα» Σπαρτιάτες στὴν πλατεῖα Συντάγματος

Τῆς κας Δέσποινας Κούτσαρη,
τ. Διευθύντριας Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ

Τὴν Κυριακὴ τῆς 19ῃς Ἰουνίου 2011, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., ὅτι «τριάντα» Σπαρτιάτες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μερικὲς Σπαρτιάτισσες, ξεκίνησαν πεζοὶ ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Λεωνίδα ποὺ κοσμεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ σταδίου τῆς Σπάρτης, γιὰ τὴν Ἀθῆνα.

Τὸ σκάνδαλο τοῦ μονοτονικοῦ - Σαράντος Καργάκος

Τὸ σκάνδαλο τοῦ μονοτονικοῦ

τοῦ Σαράντου Καργάκου
ἱστορικοῦ - συγγραφέα
 

Τό μονοτονικὸ ἐπιβλήθηκε στὸν ἑλληνικὸ Λαὸ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησή τοῦ ΠΑΣΟΚ -Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ἐλευθ. Βερυβάκης- μὲ τροπολογία ποὺ αἰφνίδια προτάθηκε, κοντὰ στὰ μεσάνυχτα, ὅταν ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων (συνεδρίαση τῆς 11.1.1982) εἶχε περατώσει τὴ συζήτηση καὶ εἶχε ψηφίσει τὸ ἕνα καὶ μόνο ἄρθρο τοῦ Νόμου 1228, ποὺ ἀποτελοῦσε «Κύρωσή τῆς ἀπὸ 11.11.1981 πράξης τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας περὶ ἐγγραφῆς μαθητῶν στὰ Λύκεια τῆς Γενικῆς καὶ Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως» καὶ μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν τίτλο δημοσιεύθηκε στὸ Α` Τεῦχος τοῦ φύλλου 15/11.2.82 τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Τὰ παθήματα τῆς φωνῆς καὶ ἡ ὁμηρία τῆς γλώσσας.
 Τὰ παθήματα τῆς φωνῆς καὶ ἡ ὁμηρία τῆς γλώσσας
Τοῦ Τηλέμαχου Μαράτου

Κατά τὴν τηλεφωνικὴ παραγγελία πίτσας ἡ αὐτόματος τηλεφωνήτρια (Πίτσα καὶ ἡ ἴδια πιθανῶς - ἀπὸ τὸ Πηνελόπη, Καλλιόπη κ.ἅ.), μὲ πληροφόρησε ὅτι εἶμαι: «σὲ γραμμὴ προτεραιότητα» (sic). Αὐτὸ τὸ ἔναυσμα πυροδότησε τὴν ὀργὴ καὶ τὴν θλίψη μου. Πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ κατήφορος εἶναι συνεχῆς. Θυμήθηκα κείμενό μου ποὺ (πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη) δημοσιεύτηκε στὸ λόγιο περιοδικὸ «Διαβάζω», πρὸ εἰκοσαετίας. Τὸ κείμενο αὐτὸ -ὡς κείμενο- λέει πολλά, πέραν τοῦ περιεχομένου. Τὸ εἶχα στείλει σὲ μορφὴ χειρογράφου καὶ προφανῶς ὅποιος τὸ πληκτρολόγησε δὲν κατόρθωσε νὰ ἀποκρυπτογραφήσει τὴν καλλιγραφία μου, καὶ ἔτσι ἕνα κείμενο γιὰ τὰ λάθη τῆς γλώσσας τυπώθηκε ... γεμάτο λάθη. Ἐπὶ παραδείγματι «ἡ εἰρωνεία τοῦ Σωκράτη» βγῆκε ὡς «ἡ ἑρμηνεία τοῦ Σωκράτη», καὶ ἄλλα. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ παραθέτω ἀναθεωρημένο καὶ  ἀγνώριστο.                               
 

Ὑψηλὰ Διανοήματα. ΟΚΤΑΝΑ - Νικολάου Ε. Καλοδήμα.

Ὑψηλὰ Διανοήματα
 

ΟΚΤΑΝΑ

 

"Ὅταν διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς θελήσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐπιτακτική, ἀδήριτο ἀνάγκη δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις καὶ ἐκτελεσθοῦν ὄχι οἰκοδομικὰ ἢ ὀρθολογιστικά, μὰ διαφορετικὰ τελείως ἔργα, εἰς τὴν καρδιά τοῦ μέλλοντος, εἰς τὴν καρδιά τῶν ὑψηλῶν ὀροπεδίων καὶ πρὸ παντὸς μὲσ΄τὴν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου, θὰ ὑπάρξει τότε μόνον ἡ Νέα Πόλις καὶ θὰ ὀνομασθεῖ πρωτεύουσα τῆς ἑνωμένης, τῆς ἀρραγοῦς καὶ ἀδιαιρέτου Οἰκουμένης...

 

 

Μήνυμα Π. Κατσούλη πρὸς τὴν Κυβέρνησιν.

Ἀναρτοῦμε ἠλεκτρονικὸ μήνυμα τοῦ Ναυπηγοῦ κ. Π. Κατσούλη στο ὁποῖο περιέχεται ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας διὰ Βίου Μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων κα Ἄννα Διαμαντοπούλου καὶ ἀφορᾷ τὴν προχειρότητα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης στις μέρες μας.

 

 

ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΗ - Κώστας Σ. Μπατσάκης
"ΜΙΣΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ"

"Ἐμίσεψες καὶ μ΄ ἄφηκες ἕνα γυαλὶ φαρμάκι" (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
 
Κώστας Μπατσάκης

Ἀπρίλιος 2005
 
 

 
Ἔλεγχος τοῦ Αἰγαίου καὶ δέλεαρ τῶν Βουλγάρων τῶν Σκοπιῶν, ἡ Μακεδονία τοῦ Τίτο
Ἔλεγχος τοῦ Αἰγαίου καὶ δέλεαρ τῶν Βουλγάρων τῶν Σκοπιῶν,
ἡ Μακεδονία τοῦ Τίτο

 

Τοῦ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΗ
Πρῴην Ὑπουργοῦ Προέδρου
τῆς «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»
 
O Τίτο τὴν 2α Αὐγούστου 1944, εὑρισκόμενος σὲ Σερβικὸ ἔδαφος, ἀνήγγειλε τῇ δημιουργίᾳ Σοσιαλιστικὴς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας μὲ τρεῖς στόχους:
 
1. Να ἀποδυναμώσει ὡς Κροάτης τῇ Σερβία, ἀποσπῶντας τῇ νότιᾳ Σερβία, ποὺ τῇ μετονόμασε «Μακεδονίᾳ».
 
2. Να ἐκπληρώσει τὸ χρέος τοῦ ὡς Κομμουνιστής, για τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια τῆς Σοβιετικὴς Ἑνώσεως.
 
 

Κηφηνεῖον `Ἡ ὡραία Ἑλλάς` - Σαράντος Καργάκοςα
Κηφηνεον ` ραία λλάς`
 
τοῦ Σαράντου Καργάκου
ἱστορικοῦ - συγγραφέα
 

Ἀκούω ὅτι τὸ μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα τῶν νέων μας εἲναι ἡ ἀνεργία. Διαφωνῶ. Ἔδω καὶ τριάντα χρόνια εἲναι ἡ ... ἐργασία. Ὁ νέος δὲ φοβάται τὴν ἀναδουλία, φοβάται τῇ δουλείᾳ. Μία οἰκογενειακὴ ἀντιλήψη, ὅτι δούλεια εἲναι ὅ,τι δεν λερώνει, ἐπεκτάθηκε καὶ στο νεοσουσουδιστικὸ σχολεῖο μὲ εὐθύνη τῶν κομμάτων, ποὺ για λόγους ψηφοθηρίας ἁπεδύθησαν σὲ μία χυδαία πολιτικὴ παιδοκολακείας, ἡ ὁποία μετὰ τῇ δικτατορίᾳ ἐξέθρεψε καὶ διαμόρφωσε δύο γενιὲς «κουλοχέρηδων», παιδιῶν δηλαδή που δεν μποροὺν να χρησιμοποιήσουν τὰ χέρια τοὺς -πέρα ἀπὸ τῇ μούντζα- για καμμιᾷ ἐργασίᾳ ἀπὸ αὐτές που ὀνομάζονται χειρωνακτικές, ἐπειδὴ -τάχα- εἲναι ταπεινωτικές. Κι ἂς βρίσκεται μέσα στῇ λέξη «χειρῶναξ», σὰν δεύτερο συνθετικὸ τὸ «ἄναξ» που κάνει τὸν δουλευτῇ, τὸν ἄνακτα χειρῶν, βασιλιὰ στο χῶρο τοῦ, βασιλιὰ στο σπιτικὸ τοῦ, νοικοκύρη δηλαδή, λέξῃ ἄλλοτε ἱερή που ποδοπατήθηκε κι αὐτὴ μες στην ἀσυναρτησία μιᾶς πολιτικῆς που ἔδειχνε ἀριστερὰ καὶ πήγαινε δεξιὰ καὶ τούμπαλιν. Γι` αὐτὸ τουμπάραμε...
 
 

 
Να γιατὶ χρειαζόμαστε τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὸ πολυτονικὸ
Να γιατὶ χρειαζόμαστε τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὸ πολυτονικὸ
Εἳς τὸν τύπον τῶν ἥλων

 
Γράφει ὁ
Ἀντώνιος Α. Ἀντωνάκος
(καθηγητὴς φιλόλογος – ἱστορικὸς - συγγραφεὺς)


Ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐξετάσῃ τῆς συγχρόνης ἐπιστήμης που ἀφορᾷ τὴν συμβολὴ τῆς ἐκμαθήσεως τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τοῦ πολυτονικοῦ στην εὐφυΐα τοῦ ἀνθρώπου, προκύπτουν τὰ ἑξῆς:
 
  

Γυναικεῖες Μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμού: ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
«Γυναικεῖες Μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοὺ»
ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ταὐτὸν ἡ ΗΡΩΪΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντιστάσεως

 
Στην σκέψῃ μας, τὶς ἡμέρες αὐτὲς τοῦ Σεπτέμβρη, πρώτη λάμπει σὰν φωτεινὸ μετέωρο κι ἐρχόμαστε ν΄ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς στην γενναία, πολυτεκνη ἡρωίδα τῆς Ἀντιστάσεως κατὰ τῆς γερμανικὴς Κατοχῆς, ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.

«Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει - Ἡ Ἑλλὰς στο μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς Νέας Τάξῃς». Τοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανού.
Παρουσίασις τοῦ νέου βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανού.

 
Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 27 Μαΐου καὶ ὤρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχεῖο President (λεωφόρος Κηφισίας 43, Ἀμπελόκηποι) ἡ ἐπίσημος παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανοὺ «Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει - Ἡ Ἑλλὰς στο μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς Νέας Τάξῃς» ἀπὸ τάς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Γιάννη Γιαννάκενα. Ἡ αἴθουσα (300 ἀτόμων) καταμεστὴ ἀπὸ πλῆθος κόσμου ὄχι ἀπλὰ γέμισε, ἀλλὰ ὕπηρξαν καὶ ὄρθιοι ἐκτὸς τοῦ χώρου.
 
 
Τὴν ἐκδήλωση συντόνισε μὲ ἐπιτυχία ὁ δημοσιογράφος Δημήτρης Γιαννόπουλος, ὁ ὁποῖος κάνοντας μία εἰσαγωγὴ μίλησε για τὸν συγγραφέα, ἀλλὰ καὶ για τὴν ἀξία τοῦ ἔργου.
 
 
 
  

Ὁ κ. Γιῶργος Ἀνδ. Παπανδρέου ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας!
Πολιτικὴ καὶ Ἱστορικὴ ἀπάτη τὸ Τιτοϊκὸ Ἔθνος τῶν Σκοπιῶν
Πολιτικὴ καὶ Ἱστορικὴ ἀπάτη τὸ Τιτοϊκὸ Ἔθνος τῶν Σκοπιῶν
 
Τοῦ Νικολάου Μάρτη
πρῴην Ὑπουργοῦ
Προέδρου τῆς Μακεδονικῆς ἙστιᾷςΚατὰ τὸν Ἠσίοδο, ὁ Μακεδὼν (ὁ πρόγονος τοῦ Μακεδονικοῦ λαοῦ καὶ ὁ Μαγνήτας (ὁ πρόγονος τοῦ Θεσσαλικοῦ λαοῦ), ἤταν παιδιὰ τοῦ Δία καὶ τῆς Πανδώρας, κόρης τοῦ Δευκαλίωνα καὶ στα Πιερία καὶ τὸν Ὄλυμπο εἴχαν τὴν κατοικία τούς.

Ὁ Ἕλλην ἤταν γιος τοῦ Δευκαλίωνα. Ὄχι τυχαία οἱ Ἕλληνες εἴχαν τὴν κατοικία τῶν θεῶν τοὺς στο Μακεδονικὸ ὅρος, τὸν 'Ὄλυμπο.
Συνεχὴς καὶ ἑνιαία ἑλληνικὴ γλῶσσα!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΕΠΙ 4000 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΗ
Συνεχὴς καὶ ἑνιαία ἑλληνικὴ γλῶσσα!
«Μοναχὴ ἔγνοια ἡ γλῶσσά μου στις ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου...»
Ὀδυσσεὺς Ἐλύτης
Τοῦ Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου
Καθηγητοῦ Φιλολόγου - Ἱστορικοῦ

Μαρία Ἰωάννου Θεοδωρακάκου. Μαθήτρια Γ" τάξεως Λυκείου Μολάων, 2009-10
Θέμα 1ον
Σὲ πολιτιστικὴ ἐκδήλωσή που πραγματοποιείται στο πνευματικὸ κέντρο τοῦ δήμου σᾶς για τῇ Παγκόσμιᾳ ἡμέρᾳ τοῦ Παιδίου συζητείται τὸ θέμα τῆς αὐξήσῃς τῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἐπιθετικότητας στις μέρες μας. Ὑποθέστε ὅτι παρουσιάζεται μία ὁμιλία σχολιάζοντας καὶ ἀναλύοντας τὸ θέμα. Τὶ θὰ λέγατε; Να τονίσετε τὴν ἐπιδράση τῶν ΜΜΕ.
 
Θέμα 2ον
Παρὰ τῇ γενικότερη ἄνοδο τοῦ βιοτικοὺ καὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου σήμερα ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο τῆς πολλαπλὴς καὶ ποικίλης παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ποία κατὰ τὴν γνώμη σᾶς πρέπει να εἲναι ἡ στάση τῶν νέων ἀπέναντι στην κάθε μορφὴ ἡγεσίας, ἀλλὰ καὶ τῶν Διεθνὼν Ὀργανώσεων καὶ Ὀργανισμών, ὥστε να περιοριστεῖ ἢ καὶ να ἐκλείψει τὸ σοβαρὸ καὶ πολυδιάστατο αὐτὸ πρόβλημα;
 
 
Θέμα 3ον
Στο κείμενό που σᾶς δόθηκε παρουσιάζονται παράγοντες καὶ αἴτιά που ἐξωθοῦν συχνὰ τοὺς πολίτες σὲ ἄνομη – ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ στάσῃ. Σᾶς ζητεῖται να παρουσιάσετε τέτοια φαινόμενα καὶ δεδομένα που καταδεικνύουν ἔλλειψη εὐαισθησίας καὶ συλλογικὴ παραβιάσῃ τῶν γραπτῶν κανόνων δικαίου. Μὲ ἐπιχειρήματα καὶ τεκμήρια (παραδείγματα, γεγονότα, ἀντικειμενικὲς ἀλήθειες, ἀποτελέσματα μελέτης καὶ ἐρευνᾷς), να δείξετε τοὺς κινδύνους που ἐγκυμονεῖ ἢ ἐπιφέρει μία τέτοια καταστάσῃ για τὴν κοινωνικὴ συνοχή, εὐρυθμία καὶ γενικότερα για τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας (ὁμιλία στο δῆμο μας).
 
 

Θεοδωρος Ἰωάννου Θεοδωρακάκος. Μαθητὴς Β" τάξεως Λυκείου Μολάων, 2009-10
Στα πλαίσια τῆς ἑβδομάδας που ὀργανώνει τὸ σχολεῖο σᾶς για τὸν ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό, γίνεται συχνὰ λόγος για τὸν ἐλεύθερο χρόνο που ἑξασφαλίζει ἕνα ἐπάγγελμα στον ἀνθρωπο. Ἐπειδή, πράγματι, ὁ ἐλεύθερος χρόνος εἲναι ἀπαραίτητος για τὸ σύγχρονο ἀνθρωπο, ἔσεις ἀναλάβετε να παρουσιάσετε τὸ θέμα τῆς μελλοντικὴς προοπτικῆς για τὸν ἐλεύθερο χρόνο καὶ τὴν ἀξιοποιήσή του.
 
 

 
 1  2   »