Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟ ΑΠΙΔΕΑΣ (3 Νοεμβρίου 2013)


Τόν Ἀλευρόμυλο Άπιδέας ἐπεσκέφθη τήν Κυριακή 3-11-2013 ἡ  Γεωργία Γραμματικάκη ἀπό τό Ξηροκάμπι Λακωνίας , ἀπολαμβάνοντας τό ἄλεσμα τοῦ σταριοῦ καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον.

Πέρα ἀπό τήν ξενάγηση στά ἀξιοθέατα τοῦ χωριοῦ καί στό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου - 'Ελαιοτριβείου, τῆς προσεφέρθη φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι γιά ψωμί καί παξιμάδια πού εἶναι ἡ εἰδικότης τῆς Γεωργίας.

 

Νίκος Καλοδήμας