128 ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ