ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ