ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014

Τὸ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εἶναι ἓνας ἱστορικός ὑπερμαραθώνιος πού λαμβάνει χώραν στό τέλος Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα. Εἶναι ἓνας ἀπό τούς πλέον δυσκόλους ἀγώνας ὑπεραποστάσεων παγκοσμίως καί παραλλήλως πολύ μεγάλου ἐνδιαφέροντος λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ του ὑποβάθρου.

Τὸ Σπάρταθλον ἀναβιώνει τὰ βήματα τοῦ Φειδιππίδου, ἑνός ἀρχαίου Ἀθηναίου δρομέως μεγάλων ἀποστάσεων, ὁ ὁποῖος τὸ 490 π.Χ., πρίν ἀπό τήν μάχην τοῦ Μαραθώνος, ἐστάλη στήν Σπάρτην νὰ ζητήσῃ βοήθειαν γιά τόν πόλεμον πού διεξήγαγον οἱ Ἓλληνες μὲ τούς Πέρσες. Συμφώνως πρός τόν Ἡρόδοτον, ὁ Φειδιππίδης ἒφθασε στήν Σπάρτην μίαν ἡμέραν μετά τήν ἀναχώρησήν του ἀπό τάς Ἀθήνας.