Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐπισκεψή μας στὸ Κτῆμα τοῦ Γρηγόρη Θεοδωρακάκου