Βαγγέλης Γεωργακόπουλος καὶ Βασιλικὴ (Βίκυ) Καράμπελα - Ὁ ἀῤῥαβῶνας μας