ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014

Τὸ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εἶναι ἓνας ἱστορικός ὑπερμαραθώνιος πού λαμβάνει χώραν στό τέλος Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα. Εἶναι ἓνας ἀπό τούς πλέον δυσκόλους ἀγώνας ὑπεραποστάσεων παγκοσμίως καὶ παραλλήλως πολύ μεγάλου ἐνδιαφέροντος λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ του ὑποβάθρου.

Τὸ Σπάρταθλον ἀναβιώνει τὰ βήματα τοῦ Φειδιππίδου, ἑνός ἀρχαίου Ἀθηναίου δρομέως μεγάλων ἀποστάσεων, ὁ ὁποῖος τὸ 490 π.Χ., πρίν ἀπό τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνος, ἐστάλη στήν Σπάρτην νὰ ζητήσῃ βοήθειαν γιά τόν πόλεμον πού διεξήγαγον οἱ Ἓλληνες μὲ τούς Πέρσες. Συμφώνως πρός τὸν Ἡρόδοτον, ὁ Φειδιππίδης ἒφθασε στήν  Σπάρτην μίαν ἡμέραν μετά τήν ἀναχώρησήν του ἀπό τάς Ἀθήνας.

7η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων
128 ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
128 ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ἀπό τήν Παρασκευή 8 - 13/2/2014 εὑρέθησαν, γιά λίγες ἡμέρες, στόν Δῆμο Εὐρώτα 128 φοιτηταί καί 11 καθηγηταί ἀπό τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν μέ σκοπό τήν καταγραφή παραδοσιακῶν οἰκισμῶν καί κτισμάτων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Οἱ φοιτηταί ἀποτύπωσαν τά κτίσματα γιά νά μελετήσουν τήν ἀρχιτεκτονική τους. Τήν ἐργασία τους αὐτή θά τήν παρουσιάσουν σέ σχετική ἐκδήλωση, ἐνῶ θά τήν παραδώσουν καί στό Δῆμο γιά κάθε χρήση. Τά χωριά πού μελέτησαν εἶναι τό Γεράκι, Γκιότσαλι, Ἄνω Γλυκόβρυση, Βρονταμάς, Γράμουσα, Νιάτα, Ἀπιδέα καί Κροκεές. Οἱ φοιτηταί τοῦ 3ου ἔτους Παῦλος Κρίλ καί Μαρία Γεωργιάδου ἠσχολήθησαν ἰδιαιτέρως, λόγω τοῦ ἐνδιαφέροντος πού παρουσιάζουν, μέ τό Μουσεῖον Ἀπιδέας, Ἐλαιοτριβεῖον καί Ἀλευρόμυλον-Μαγγάνιον (στις 12-2-2014), πού στεγάζονται σέ δύο κτίσματα τοῦ 1865 καί 1888 ἀντιστοίχως. Ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς τούς εὐχαριστῶ πολύ καί τούς εὔχομαι καλό πτυχίο καί σταδιοδρομία.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ


Τό Μουσεῖον Ἐλαιοτριβείου καί Ἀλευρομύλου-Μαγγανίου Ἀπιδέας ἐπεσκέφθη, τήν Παρασκευήν 14-2-2014, τό Νηπιαγωγεῖον τοῦ χωρίου μας. Τά παιδιά ἐσυνοδεύοντο ἀπό τήν Νηπιαγωγόν τους κ. Παναγιώτα Καρούνου. Τούς καλωσόρισαν ὁ Νίκος Καλοδήμας, δημιουργός τοῦ Μουσείου καί ὁ ἐκκλησιαστικός σύμβουλος Γιῶργος Κώνστας.
Τά παιδιά ἔπιασαν μέ τά χέρια τους ἀλεύρι ζεστό τήν ὥρα τῆς ἀλέσεως καί κατόπιν προσέφεραν ἕνα ἀναμνηστικό λεύκωμα ζωγραφικῆς στό Μουσεῖον, τά ὁποῖα εὐχαριστῶ πολύ. Ἰδιαιτέρως τήν Νηπιαγωγόν τους διά τήν εὐγενεστάτην συνεργασίαν της.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
(9-3-2014)
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟ ΑΠΙΔΕΑΣ (3 Νοεμβρίου 2013)


Τόν Ἀλευρόμυλο Άπιδέας ἐπεσκέφθη τήν Κυριακή 3-11-2013 ἡ  Γεωργία Γραμματικάκη ἀπό τό Ξηροκάμπι Λακωνίας , ἀπολαμβάνοντας τό ἄλεσμα τοῦ σταριοῦ καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον.

Πέρα ἀπό τήν ξενάγηση στά ἀξιοθέατα τοῦ χωριοῦ καί στό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου - 'Ελαιοτριβείου, τῆς προσεφέρθη φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι γιά ψωμί καί παξιμάδια πού εἶναι ἡ εἰδικότης τῆς Γεωργίας.

 

Νίκος Καλοδήμας

 
Άγιος Πατάπιος
Αγία Θεοδώρα
Artina Hotel - Καλοκαίρι 2013
Κυπαρισσία: Ο Νερόμυλος
 1  2  3  4   »