Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας (2017)
Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας(23-7-16)
Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας (2013)
Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας (2013)Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας (2012)
Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον, Βραχάτι Κορινθίας (2011)
Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον,
Βραχάτι Κορινθίας (2011).

Πάσχα στήν Ἀπιδέα Λακωνίας (2011)

 

 

Ἀναστάσῃ στην Ἀπιδέᾳ (2010)
Λειτουργία Μεγάλης Παρασκευῆς (2010)
Ἅγιος Φανούριος - 26 Σεπτεμβρίου 2009

Λειτουργία εἰς Ἅγιον Φανούριον
τήν 26ην Σεπτεμβρίου 2009,

εἰς Βραχάτιον Κορινθίας