Ἐκπομπὴ για τὴν Ἀπιδέα στο ΤΗΛΕ ΤΩΡΑ μὲ τὴν Σύνθια Μεταξάτου
Ἐκπομπὴ για τὴν Ἀπιδέα στο ΤΗΛΕ ΤΩΡΑ μὲ τὸν Ἠλία Καβαλλιέρο