Μεταλλεία στην Ἀπιδέα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ:

 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ – ΔΥΤΙΚΟΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

Τοῦ Ἀνδρέα Γ. Βγενόπουλου

Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο

Τμῆμα Ὀρυκτολογίας-Πετρολογίας-Γεωλογίας

28ης Ὀκτωβρίου 42, Ἀθῆνα , Ἑλλάδα

 

 

Ἀνδρέας Βγενόπουλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ τοῦ Γεωργίου

καθηγητὴς Ε.Μ. Πολυτεχνείου

 

 

Ἠφαιστειακὰ πετρώματα στην Ἀπιδέα Λακωνίας

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΙΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΠΟ
Ν. ΜΕΛΙΔΩΝΗ & Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 1979