Καλῶς ἤλθατε στήν ΑΠΙΔΕΑ Λακωνίας

 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ !!!

Ἀπιδέα

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ὀ οἰκισμός τῆς Ἀπιδέας: Ἡ κώμη Παλαιά.
Τό χωριό μας

Τό παρελθόν εἶναι πάντα ἐδῶ...

Ἡ μητέρα μου Εὐμορφία Δ. Βουρνάκη-Καλοδήμα, ὅταν ἐκτελοῦσε χρέη διδασκαλίσσης εἰς  τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Ἀπιδέας, κατὰ τὰ μετακατοχικὰ ἔτη 1948-1950, ἐν μέσῳ τοῦ Ἱερέως Μιχαὴλ Λεωτσάκου
καὶ τινων ἂλλων ἀτόμων τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζω.

Ν.Ε.Κ

Ἱερεύς Μιχαήλ Ν. Καλοδήμας
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Λεωτσάκος
Ἅγιος Βασίλειος. Ὅπως ...

... τὸν ἀναστήλωσε καὶ ἀναπαλαίωσε, δι` ἐγχρώμων γραφίδων,

ἡ χεὶρ τῆς Ζωῆς Σ. Μπινιάρη-Καλοδήμα.


Ἀρχοντικὸν Ν.Ε.Κ. ἀπὸ τὴν μητέρα μου Εὐμορφία...

... καὶ τὸν παπποῦ μου Δημήτριον Π. Βουρνάκην.  Ἔτος κτίσεως 1865.


Ἵδρυσις Μουσείου Ἀπιδέας.
 1  2   »