Ἀλευρόμυλος Ἀπιδέας: ἀπὸ τὸ 1888.
 
 
Προετοιμασία Ἀλευρόμυλου
Δοκιμὴ (Α΄) Ἀλευρόμυλου Νικ. Ε. Καλοδήμα
Δοκιμὴ (Β΄) Ἀλευρόμυλου Νικ. Ε. Καλοδήμα
Δοκιμὴ (Γ΄) Ἀλευρόμυλου Νικ. Ε. Καλοδήμα
Δοκιμὴ τῆς 5ῃς Ἰουνίου 2010
Μύλος - Λιθάρι Ἰούνιος/Ἰούλιος 2010
Μύλος - Λιθάρι, Κύλινδρος Σεπτ.2010
Μύλος - Λιθάρι, Κύλινδρος 17ῃ Ὀκτ.2010
Μύλος - Λιθάρι, Κύλινδρος 30ῃ Ὀκτ.2010
 1  2   »