Μύλος 21ῃ Νοεμβρίου 2010

 

Τὸ τραγούδι τοῦ Μυλωνὰ 21-11-10

Στὸν Μύλο μὲ τὸν Ἀλέξανδρο 12-12-10.

Πανοραμική ἂποψις τοῦ ἀλευρόμυλου Ἀπιδέας 22-11-10
Μύλος - Ἀναβατόριο, 13 Φεβρουαρίου 2011
Ἒγκρισις Περιβαλλοντικῆς Μελέτης Ἀλευρόμυλου Ἀπιδέας
Ἄδεια λειτουργίας Ἀλευρόμυλου Ἀπιδέας
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ 21ῃ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*

 
Μύλος Απρίλιος 2011
Διάφορα video ἀπὸ τὸν Ἀλευρόμυλο Ἀπιδέας. Μάϊος 2011.

 

 

Στόν Άλευρόμυλο Άπιδέας αἱ οἰκογένειαι Νικολάου Σταθάκη, ἐκ Μεταμορφώσεως καί Μαρίας Σταθάκη, ἐξ Ἀσωποῦ. 22-8-2011
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
 
Κατά τήν πενθήμερον περιηγησήν της εἰς τήν Λακωνίαν, 
τελευτοῦντος τοῦ Αὐγούστου 2014, μεταξύ τῶν ἂλλων, 
ἡ κ.Ἀλεξάνδρα Χριστοδούλου ἐξ Ὰσσου Κορινθίας κτηματομεσήτρια, 
ἐπεσκεύθη καί τό Μουσεῖον Άπιδέας (Άλευρόμυλον-Μαγγάνιον-'Ελαιοτριβεῖον). 
Ὁ Ξένιος Ζεύς τήν ὲθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του. 
Τῆς προσεφέρθη καί φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι. 
Άλεξάνδρα σ΄ εὐχαριστῶ γιά τά καλά σου λόγια.
Νίκος Ε. Καλοδήμας
«    1  2